خانه

 اُزُن درمانی در یک نگاه

اُزُن پزشکی

اُزُن در پزشکی از اکسیژن خالص توسط تخلیه الکتریکی با ولتاژ بالا و اخیراً توسط روش های تولید پلاسما در غلظت و دوز مشخص تولید میشود. غلظت آن بین ۱-۱۰۰ میکروگرم در هر میلی لیتر ( ترکیب ۰٫۰۵ درصد اُزُن همراه با ۹۹٫۹۵ درصد اکسیژن تا ۵درصد اُزُن همراه با ۹۵درصد اکسیژن ) میباشد. به علت اینکه ملکول اُزُن ناپایدار است اُزُن در پزشکی همیشه به صورت تازه، تولید و به سرعت مصرف میگردد. دستگاه های جدید اُزُن دارای سیستم تنظیم دقیق غلظت هستند. لذا این دستگاه ها امنیت کامل تعیین دوزاژ (غلظت گاز) را بطور کامل طبق دستورالعمل انجمن اُزُن تراپی اروپا تامین میکنند.

اُزُن تراپی ( درمان با اُزُن ) چیست؟

در پزشکی، اُزُن همیشه ترکیبی از اُزُن خالص همراه با اکسیژن خالص است. بر اساس این دستورالعمل، غلظت اُزُن میتواند از ۱ تا ۱۰۰ میکروگرم در میلی لیتر متفاوت باشد. ( % Vol 0.05-5 ) یک پزشک با تجربه بر اساس علایم و وضعیت عمومی بیمار، غلظت و دوز کلی را اندازه گیری میکند.بسیاری از بیماری ها هستند که میتوانند توسط اُزُن تراپی بهبود یابند یا بطور کامل درمان شوند. این موضوع مورد تائید بسیاری از مقالات علمی است. اُزُن تراپی به عنوان یک درمان مکمل مورد قبول درمانگران قرار گرفته است. به عبارت دیگر اُزُن تراپی جزئی از طب مکمل محسوب میشود. این نکته بدان معنی است که درمان کلاسیک بیمار در کنار اُزُن تراپی حتما باید پیگیری و ادامه یابد.

جهت مطلع ساختن تمامی بیماران درباره ی آخرین پیشرفت ها در زمینه ی ازن تراپی، پزشکان انجمن ازن تراپی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری ها (به اختصار: انجمن پزشکی ازن تراپی) را در آلمان در سال ۱۹۷۱ تاسیس نموده و از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ تعداد ۹ انجمن ازن تراپی در اروپا به عضویت آن درآمدند. هدف این انجمن استاندارد سازی درمان به منظور بهبود و افزایش ارتباطات بین متخصصین فعال در این زمینه می باشد. انجمن جهانی اُزُن تراپی(ISCO) امروزه در مادرید ادامه ادامه فعالیت می دهد که نویسنده عضو خبره این انجمن می باشد.
پزشک دوره دیده شما میتواند روش اُزُن تراپی مناسب را به شما پیشنهاد کند. اُزُن تراپی روشی بی خطر، کاربردی، مؤثر و با قیمت مناسب است. اما مشابه با سایر درمان های طبی دیگر، تضمینی برای موفقیت آمیز بودن آن برای تمامی بیماران وجود ندارد و اثر درمانی آن و میزان موفقیت در بیماری های مختلف و در بیماران مختلف یکسان نمی‌باشد.