دیابت و ازن تراپی

زخم‌های عفونی و دیابتی درمان موضعی زخم‌های عفونی، همانند زخم بستر، زخم‌های پاها و مچ پا، زخم‌های گانگرنه‌ی دیابتی، یا پروسه‌های التیامی مختلف توسط اُزُن‌‌تراپی انجام می‌گردد. در مراحل اولیه خواص ضد عفونی کننده اُزُن جهت تمیز شدن و ضدعفونی ادامه…

ازن تراپی به روش اتو هموتراپی ماژور

در این روش از بطری های شیشه ای خنثی ( استریل و تحت خلاء) یا سرنگ های سرپیچ دار همراه با آنتی کوآگولانت استفاده می شود. این بطری ها از ۲۵۰-۵۰ میلی لیتر خون وریدی متعلق به بیمار پر می ادامه…